Image Alt

Specijalistički diplomski stručni studij Marketinga i komunikacija

Poslovno veleučilište Zagreb od 2015. godine provodi i specijalistički diplomski stručni studij Marketinga i komunikacija. Specijalistički diplomski stručni studij Marketing i komunikacije traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

Specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija strukturiran je semestralno i ustrojava se u četiri semestra, odnosno dvije godine studija.

Studij je sadržajno strukturiran kroz obvezne i izborne sadržaje, odnosno obvezne i izborne predmete. Studijski program sastoji se od 14 obvezatnih i 6 izbornih kolegija, praktikuma i izrade diplomskog rada. Obvezni predmeti predstavljaju nužna znanja koja uvode studenta u znanstveno odnosno stručno područje marketinga i komunikacija, usmjeravaju ga k upravljanju i stvaraju osnovu za stvaranje globalne vizije marketinške i komunikacijske strategije. Obvezni kolegiji čine 52% opterećenja studenta mjereno kroz ECTS bodove.

UVJETI UPISA NA STUDIJ

Završen preddiplomski studij s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili viša stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom prvostupnik/ca.

TRAJANJE STUDIJA
Trajanje studija je 4 semestra (2 godine).

UKUPAN BROJ ECTS BODOVA
Ukupan broj ECTS bodova je 120.

AKADEMSKI/STRUČNI NAZIV
Završetkom studija stječe se akademski naziv stručni/a specijalist/ica marketinga i komunikacija (struč.spec.oec.).